Ценоразпис

Д-р Златко Димитров

Вид преглед Цена
Извънреден преглед
200 лв.
Първичен преглед
от 01.01.24г - 130лв. 110 лв.
Вторичен преглед
от 01.01.24г - 70лв. 60 лв.
Консултация по документи
от 01.01.24г - 80лв. 70 лв.
Интерпретация на резултат
от 01.01.24г - 70лв. 60 лв.
Prick тест - 1 брой
от 01.01.24г - 4лв. 3,50 лв.
Интрадермален тест - 1 брой 8 лв.
Patch ( епикутанен тест ) - 1 брой
от 01.01.24г - 8лв. 7 лв.
Европейска стандартна серия 120 лв.
Козметична серия 220 лв.
Функционално изследване на дишането
50 лв.
Електрокардиограма 25 лв.
Инхалаторно приложение на медикамент
20 лв.
Поставяне на ПВК ( абокат )
от 01.01.24г - 30лв. 20 лв.
Мускулна инжекция
от 01.01.24г - 20лв. 15 лв.
Приложение на първа доза СЛИТ
с последващо наблюдение
от 01.01.24г - 70лв. 60 лв.
Приложение на ваксина с последващо
наблюдение
от 01.01.24г - 130лв. 100 лв.

Д-р Светлана Спасова

Вид преглед Цена
Първичен преглед от 01.01.24г - 90лв. 70 лв.
Вторичен преглед от 01.01.24г - 60лв. 50 лв.
Консултация по документи от 01.01.24г - 70лв. 60 лв.
Интерпретация на резултати 50 лв.
Prick тест - 1 брой 3 лв.
Интрадермален тест - 1 брой 8 лв.
Patch ( епикутанен тест ) - 1 брой 6 лв.
Европейска стандартна серия 120 лв.
Козметична серия 200 лв.
Функционално изследване на дишането 30 лв.
Електрокардиограма 25 лв.
Инхалаторно приложение на медикамент 10 лв.
Поставяне на ПВК ( абокат ) 15 лв.
Мускулна инжекция 10 лв.
Приложение на първа доза СЛИТ
с последващо наблюдение
от 01.01.24г - 60лв. 50 лв.
Приложение на ваксина с последващо
наблюдение
от 01.01.24г - 100лв. 90 лв.

Д-р Светлана Спасова преглежда деца над 6 годишна възраст.