Ценоразпис

Д-р Златко Димитров

Вид преглед Цена
Първичен преглед
110 лв.
Вторичен преглед
60 лв.
Консултация по документи
70 лв.
Интерпретация на резултат
60 лв.
Prick тест - 1 брой
3,50 лв.
Интрадермален тест - 1 брой 8 лв.
Patch ( епикутанен тест ) - 1 брой
7 лв.
Европейска стандартна серия 120 лв.
Козметична серия 220 лв.
Функционално изследване на дишането
50 лв.
Електрокардиограма 25 лв.
Инхалаторно приложение на медикамент
20 лв.
Поставяне на ПВК ( абокат )
20 лв.
Мускулна инжекция
15 лв.
Приложение на първа доза СЛИТ с последващо
наблюдение
60 лв.
Приложение на ваксина с последващо наблюдение
100 лв.

Д-р Светлана Спасова

Вид преглед Цена
Първичен преглед 70 лв.
Вторичен преглед 50 лв.
Консултация по документи 60 лв.
Интерпретация на резултати 50 лв.
Prick тест - 1 брой 3 лв.
Интрадермален тест - 1 брой 8 лв.
Patch ( епикутанен тест ) - 1 брой 6 лв.
Европейска стандартна серия 120 лв.
Козметична серия 200 лв.
Функционално изследване на дишането 30 лв.
Електрокардиограма 25 лв.
Инхалаторно приложение на медикамент 10 лв.
Поставяне на ПВК ( абокат ) 15 лв.
Мускулна инжекция 10 лв.
Приложение на първа доза СЛИТ с последващо наблюдение 50 лв.
Приложение на ваксина с последващо наблюдение 90 лв.

Д-р Светлана Спасова преглежда деца над 6 годишна възраст.