Класическа дерматология

Прегледи и консултации (осъществяват се с предварително записан час):

Първичен преглед – 50 лв

Продължава около 30 мин и включва подробна история на сегашното заболяване, минали заболявания, сегашни други заболявания, фамилна анамнеза, снемане на пълен дерматологичен статус на промените по кожата, видимите лигавици и кожните придатъци, поставяне на предварителна диагноза, обсъждане на лечението с пациента, терапия. Ако терапията ще включва лекарства през устата се прави проверка на съвместимостта им с лекарствата, които пациентът приема по друг повод. Важно: вземете с Вас лекарствата или точните наименования на медикаментите, с които се лекувате в момента.
В някои случаи диагнозата трябва да бъде уточнена, назначават се допълнителни изследвания. Резултатите от прегледа и изследванията се въвеждат в компютърна програма и се съхраняват безсрочно. При повторен преглед по друг повод процедурата се повтаря и по този начин се оформя картон на дерматологичните прегледи на пациента и начина на тяхното разрешаване през годините.

Вторичен преглед – 30 лв

В контролния преглед е включена анамнезата на еволюцията на заболяването, обсъждаме лекарствата, които пациентът е получил от аптеката, еднакви ли са с предписаните; начина, по който ги е прилагал, количествата, които е изразходвал и ефекта от лечението. Тази информация ни помага да уточним терапевтичната стратегия.

Дерматоскопия – 30 лв

„Епилуменисцентната микроскопия”, е метод за оглед на кожата и благодарение на поляризираната светлина и голямото оптично увеличение се виждат детайли, които са недостъпни при прегледа с лупа или с просто око. С дерматоскопа се„виждат“ структури на няколко мм в дълбочината на кожата.
Този метод на изследване повишава значително вероятността за ранно откриване на повечето видове кожен рак, което помага да се започне навременно лечение.
Дигиталната дерматоскопия повишава значително ефективността на този диагностичен метод, като намалява възможността за грешка. Освен че позволява наблюдение на значително по-големи детайли на изображението на екран, тя дава възможност за проследяване на промените в съмнителната пигментация, може да се документира чрез снимки и наблюдава във времето. Този метод на динамично проследяване намалява честотата на ненужно изрязване на съмнителни бенки и е особено полезен, когато подозрителната пигментация е разположена на място, което е трудно за операция.

Алергологично тестуване при екземи с епикутанна стандартна серия – 100 лв

Алергиите са все по-често срещано състояние. Причините за това са нашия урбанизиран живот, свързан с ежедневен контакт с различни химични субстанции козметичните продукти, продуктите за ежедневна хигиена, храните, напитките, татуировките, боите на дрехите, кожата на обувките, гумените изделия и други.
Чрез тестуването целим установяването на конкретните причини за кожната алергия, това дава възможност за лечение на причината. Назначаването на тестуването и определянето на вида му изисква подробен анализ на ежедневната професионална дейност и домашните навици на пациента. Тестът представлява закрепване на хипоалергични камерки, съдържащи изследваните алергени, най-често в областта на гърба. На 48-ия час камерите се премахват и се документира ранната реакция. Отчитането на по-късните реакции се извършва на 72-ия час, а при необходимост и по-късно. Когато пациентът е алергичен към определен алерген, кожата под съответната камера се зачервява и възпалява, в зависимост от тежестта на алергията. Тогава тестът е позитивен и пациентът получава подробна консултация за лечение, профилактика и обучение в ежедневието, на работа и в дома.
Ние използваме европейска стандартна серия(ЕСС) алергени, производство на швейцарската компания „Chemotechnique Diagnostics”. Серията съдържа 30 алергена – най-често причиняващи алергии на територията на Европа. Важно! тези алергени се съдържат в стотици субстанции или вещества, които ни заобикалят.
Алергологично тестуване при алергии към козметика с козметична стандартна серия – 180 лв